Zober loptu, nie drogy - 2016 IV. kvartál

Začiatok: 01.10.2016; Koniec: 31.12.2016; Miesto: Slovensko

Zober loptu, nie drogy - oktober - spot 3

Súhrnný médiaplan | Zoznam

Text

V tomto školskom roku sa do vyše stovky športových podujatí v projekte Zober loptu, nie drogy zapojilo viac ako 12-tisíc detí, ktoré využili šancu a svoj VOLNY čas zaplnili športom, napätím i zábavou. Pridajte sa k nim! Projekt Zober loptu, nie drogy podporujú. SOR Slovakia – ekologické autobusy pre Vaše cestovanie, LABO SK – Vaše laboratórne vybavenie, ISDD – vývoj softwéru, KOLAR – oceľové konštrukcie, a Slovenská elektrizačná prenosová sústava akciová spoločnosť – naša cesta vedie k vám.

Média plán - Rádio best FM

Mesiac: 10.2016; Počet: 20
Deň Časy vysielania
31.10.2016 15:30, 13:59,
28.10.2016 15:59, 13:15,
27.10.2016 14:30,
26.10.2016 13:30,
25.10.2016 13:15,
24.10.2016 15:30, 14:15,
21.10.2016 13:59,
20.10.2016 14:59,
19.10.2016 15:30, 13:45,
18.10.2016 15:59,
17.10.2016 15:15, 13:30,
14.10.2016 14:59,
13.10.2016 14:30,
12.10.2016 15:30,
11.10.2016 13:59,