Zober loptu, nie drogy - 2016 IV. kvartál

Začiatok: 01.10.2016; Koniec: 31.12.2016; Miesto: Slovensko

Zober loptu, nie drogy - november - spot 1

Súhrnný médiaplan | Zoznam

Text

Projekt Zober loptu, nie drogy dáva už desať rokov deťom možnosť najzdravšieho spôsobu využitia ich voľného času, rozvíjania ich športového talentu a prežívania radosti z výhier. Pridajte sa k nim! Projekt Zober loptu, nie drogy podporujú. SOR Slovakia – ekologické autobusy pre Vaše cestovanie, KOLIPREV - aby deti nebolelo bruško, ŠTENGL – konzultačná spoločnosť pre samosprávu, VISION IT – informačné stratégie a Slovenská elektrizačná prenosová sústava akciová spoločnosť – naša cesta vedie k vám.

Média plán - Slov. rozhlas - Slovensko

Mesiac: 11.2016; Počet: 20
Deň Časy vysielania
28.11.2016 17:28, 09:28,
27.11.2016 17:57,
26.11.2016 16:58,
25.11.2016 17:27,
24.11.2016 16:57,
23.11.2016 16:28, 06:25,
22.11.2016 17:28,
21.11.2016 16:57,
20.11.2016 17:57,
18.11.2016 16:29,
16.11.2016 16:57, 12:27,
15.11.2016 17:57,
13.11.2016 17:27,
12.11.2016 17:57,
11.11.2016 16:57,
10.11.2016 17:28, 08:32,