Zober loptu, nie drogy - 2016 IV. kvartál

Začiatok: 01.10.2016; Koniec: 31.12.2016; Miesto: Slovensko

Zober loptu, nie drogy - november - spot 3

Súhrnný médiaplan | Zoznam

Text

V tomto školskom roku sa do vyše stovky športových podujatí v projekte Zober loptu, nie drogy zapojilo viac ako 12-tisíc detí, ktoré využili šancu a svoj VOLNY čas zaplnili športom, napätím i zábavou. Pridajte sa k nim! Projekt Zober loptu, nie drogy podporujú. SOR Slovakia – ekologické autobusy pre Vaše cestovanie, LABO SK – Vaše laboratórne vybavenie, ISDD – vývoj softwéru, COLAR – oceľové konštrukcie, a Slovenská elektrizačná prenosová sústava akciová spoločnosť – naša cesta vedie k vám.

Média plán - Slov. rozhlas - _FM

Mesiac: 11.2016; Počet: 10
Deň Časy vysielania
28.11.2016 07:57,
27.11.2016 17:57,
24.11.2016 10:57,
23.11.2016 12:57,
21.11.2016 18:57,
19.11.2016 10:57,
18.11.2016 07:57,
17.11.2016 13:57,
15.11.2016 18:57,
11.11.2016 09:57,