Zober loptu, nie drogy - 2016 IV. kvartál

Začiatok: 01.10.2016; Koniec: 31.12.2016; Miesto: Slovensko

Zober loptu, nie drogy - december - spot 1

Súhrnný médiaplan | Zoznam

Text

Projekt Zober loptu, nie drogy dáva už desať rokov deťom možnosť najzdravšieho spôsobu využitia ich voľného času, rozvíjania ich športového talentu a prežívania radosti z výhier. Pridajte sa k nim! Projekt Zober loptu, nie drogy podporujú. SOR Slovakia – ekologické autobusy pre Vaše cestovanie, KOLIPREV - aby deti nebolelo bruško, ŠTENGL – konzultačná spoločnosť pre samosprávu, VISION IT – informačné stratégie a Slovenská elektrizačná prenosová sústava akciová spoločnosť – naša cesta vedie k vám.

Média plán - Rádio best FM

Mesiac: 12.2016; Počet: 10
Deň Časy vysielania
23.12.2016 06:40,
21.12.2016 06:59,
20.12.2016 07:20,
19.12.2016 06:20,
16.12.2016 07:20,
14.12.2016 06:20,
13.12.2016 06:40,
09.12.2016 07:20,
07.12.2016 07:40,
06.12.2016 06:40,