Zober loptu, nie drogy - 2016 IV. kvartál

Začiatok: 01.10.2016; Koniec: 31.12.2016; Miesto: Slovensko

Zober loptu, nie drogy - december - spot 1

Súhrnný médiaplan | Zoznam

Text

Projekt Zober loptu, nie drogy dáva už desať rokov deťom možnosť najzdravšieho spôsobu využitia ich voľného času, rozvíjania ich športového talentu a prežívania radosti z výhier. Pridajte sa k nim! Projekt Zober loptu, nie drogy podporujú. SOR Slovakia – ekologické autobusy pre Vaše cestovanie, KOLIPREV - aby deti nebolelo bruško, ŠTENGL – konzultačná spoločnosť pre samosprávu, VISION IT – informačné stratégie a Slovenská elektrizačná prenosová sústava akciová spoločnosť – naša cesta vedie k vám.

Média plán - Slov. rozhlas - _FM

Mesiac: 12.2016; Počet: 10
Deň Časy vysielania
23.12.2016 16:57,
22.12.2016 06:57,
20.12.2016 07:57,
18.12.2016 13:57,
15.12.2016 18:57,
13.12.2016 10:57,
11.12.2016 18:57,
10.12.2016 12:57,
08.12.2016 16:57,
06.12.2016 09:57,