Zober loptu, nie drogy - 2016 IV. kvartál

Začiatok: 01.10.2016; Koniec: 31.12.2016; Miesto: Slovensko

Zober loptu, nie drogy - december - spot 3

Súhrnný médiaplan | Zoznam

Text

V tomto školskom roku sa do vyše stovky športových podujatí v projekte Zober loptu, nie drogy zapojilo viac ako 12-tisíc detí, ktoré využili šancu a svoj VOLNY čas zaplnili športom, napätím i zábavou. Pridajte sa k nim! Projekt Zober loptu, nie drogy podporujú. SOR Slovakia – ekologické autobusy pre Vaše cestovanie, LABO SK – Vaše laboratórne vybavenie, ISDD – vývoj softwéru, COLAR – oceľové konštrukcie, a Slovenská elektrizačná prenosová sústava akciová spoločnosť – naša cesta vedie k vám.

Média plán - Slov. rozhlas - _FM

Mesiac: 12.2016; Počet: 10
Deň Časy vysielania
23.12.2016 08:57,
20.12.2016 15:57,
19.12.2016 06:57,
16.12.2016 14:57,
15.12.2016 08:57,
14.12.2016 11:57,
12.12.2016 15:57,
09.12.2016 14:57,
08.12.2016 08:57,
06.12.2016 12:57,